Mesures de protecció i higiene

Per ajudar-vos a cumplir les mesures de seguretat i higiene a les nostres botigues trobareu:

mascaretes
guants
desinfectants
gels hidroalcohòlics de diferents mesures
mampares protectores (amb forats de diferents mesures)
cartells informatius