COM CANVIAR UN DOWNLIGTH TRADICIONAL PER UN DE LEDS

1. Desconnecta el quadre general d’electricitat del teu domicili. Quan treballis amb il·luminació pren les precaucions necessàries.

2. Desmunta el downlight tradicional. Treu l’embellidor i desajusta’l, ho aconseguiràs estrenyent les pestanyes ajustables. Retira les bombetes i treu la carcassa del forat del sostre.

3. Retira el transformador del vell downlight i desconnecta la tensió del mateix. Treu un a un els tres cables: neutre, fase i toma de terra fins desconnectar-lo completament.

4. Connecta el downlight de led directament a la red elèctrica a 220v. Uneix els cables i encaixa’l al sostre, ajudant-te de les pestanyes que porta.

5. Obre l’interruptor general i comprova que realment funcioni. Comença el teu estalvi en il·luminació. Et recomanem que a l’hora d’escollir el que més s’ajusta a les teves necessitats, tinguis en compte el següent: lúmens, potencia, temperatura del color, angle d’obertura, casquet de la bombeta…